Expositie

Enjoy the silence

Mini-expositie in het Noorse Skjolden

monk’s cell is een publicatie van De Bedachtzamen met een verzameling zorgvuldig geselecteerde foto’s van stille (werk)plekken. Het boekje is een weerslag van een onderzoeksperiode naar ruimtes waar stilte heerst en ontspanning begint.

Voor de uitgave benaderden we architecten die de verblijven ontwierpen en fotografen die de plekken vastlegden. Daarop volgde een zeer sympathieke reactie van de Wittgenstein Foundation in Skjolden, Noorwegen. Het stichtingsbestuur stelde voor om een kleine expositie in te richten vlakbij de locatie van Wittgenstein’s hut. Hier kwam de filosoof tot rust en werkte aan zijn boeken over taal en logica. Het doel is te inspireren tot nadenken over het thema. En zo geschiedde …

Lees verder over het boekje en de mini-expo ‘Enjoy the silence’.

Het huisje waar Wittgenstein verbleef, werd in 2018 herbouwd (foto: The Wittgenstein Foundation in Skjolden/Eli Hansen Moen)
Close-up met werk van Bothy Project/Alec Finlay/Andrew Ridley, Gijsbert van der Wal, John Pawson/Aldo Amoretti
De mini-expositie aan het pad naar de ‘filosofenhut’ (foto: The Wittgenstein Foundation in Skjolden)

monk’s cell is a publication by De Bedachtzamen containing a collection of carefully selected photographs of quiet (work) places. The booklet reflects a period of research into spaces where silence reigns and relaxation begins.

For the publication we approached architects who designed the stays and photographers who recorded the places. This was followed by a very sympathetic response from the Wittgenstein Foundation in Skjolden, Norway. The foundation’s board suggested that a small exhibition be set up near the site of Wittgenstein’s cabin. The philosopher came to rest here and worked on his books on language and logic. The goal is to inspire reflection on the topic.