Impressum

Stichting De Bedachtzamen

Bestuur
Jasper van den Broek voorzitter
Thomas Klijn secretaris/penningmeester

KvK
Stichting De Bedachtzamen
Kamer van Koophandel Nijmegen 74927906
RSIN 860076775

Contactgegevens
Ons website-adres is:
https://debedachtzamen.nl

Secretariaatsadres:
Georg Hegelstraat 14
6663 LJ Lent

Auteursrecht
Op de door De Bedachtzamen en derden op deze website gepubliceerde teksten en afbeeldingen is het Nederlandse auteurs- (en aanvullend) recht van toepassing.

Privacybeleid
Meer informatie over welke gegevens wij bewaren, welke rechten je hebt over je gegevens, cookies, etc. op deze pagina.