Partners

Natuurlijk staan we niet alleen in ons streven naar verstilling, reflectie en bedachtzaamheid. Hieronder vindt u een aantal vermeldingen van geestverwanten en interessante sites om verder te lezen:

trudy_dehue

Trudy Dehue is (gepensioneerd) wetenschapsfilosoof en socioloog, was werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Geeft regelmatig lezingen en gastcolleges en is bekend van haar boek De depressie-epidemie (2008). Dehue’s ‘ban op de bedachtzaamheid’ bracht ons op het spoor van haar werk. (foto: Don Wijns)

joke_hermsen

Joke Hermsen, schrijfster, filosofe en ’tijddeskundige’. Haar essay Melancholie van de onrust plantte het eerste zaadje voor De Bedachtzamen. Hermsen heeft een breed georiënteerde blik: naast wetenschap ruimt ze ook een prominente plaats in voor kunst en literatuur. Ze is initiatiefnemer van Amor Mundi. (foto: rtva.nl)

made_by_mensch

madebymensch, cabaret op en over de rand van de realiteit. Cabaretier, filosoof en schrijver. Alles wat we weten, is madebymensch.
(foto: Madebymensch)

doornburgh

Doornburgh is een buitenplaats voor kunst en wetenschap. De komende jaren wordt Doornburgh getransformeerd tot een centrum waar kunstenaars en wetenschappers elkaar ontmoeten, met verbeelding als bindmiddel. Speelruimte, reflectie en bezinning zijn hierin leidend. (foto: Buitenplaats Doornburgh)

Caspar Labarre maakt in opdracht stoelen en ander meubilair van bomen uit een Amsterdams stadsbos. Hij bestudeert en verkent houtbewerkingstechnieken en ontwerp- en constructiemethoden. (foto: Caspar Labarre)

kantelmanifesto

Kantelmanifesto draagt bij aan de transitie naar een duurzame, vriendelijke, gezonde wereld. Want woorden creëren werelden.
(beeld: jurgenclaesen.be)