Berichten van De Bedachtzamen
De Bedachtzamen
Berichten #18

Beste lezers,

De Bedachtzamen bestaan deze week vijf jaar, ons eerste lustrum is dus een feit. Het begin kreeg concreet gestalte via een manifest, dat deels opgetekend werd in een trein van Utrecht naar Nijmegen, nog steeds onze woonplaatsen. Inmiddels zijn we 125 blogposts op onze website, een interviewserie Tijdsvensters en een podcastserie tijdstroom
verder. We hebben mooie ontmoetingen en gesprekken gehad en een soort thuisbasis gevonden in Doornburgh, een verstilde plek waar ons gedachtegoed tot haar recht komt.

En nu? Het zit niet in onze aard om zaken te forceren of ons te vertillen aan allerlei hijgerige campagnes. We gaan rustig door en hopen geïnspireerd te blijven door thema's als tijd, verstilling en reflectie. Om aansprekende films, boeken, kunstenaars en muziek op bescheiden wijze te belichten. Uiteraard zijn ook wij verheugd om enig publiek te hebben, maar kwantiteit en snelheid zijn daarbij niet bepaald belangrijk. Om Rilke te citeren uit zijn Brieven aan een jonge dichter: ‘Laat uw oordelen rustig en ongestoord tot ontwikkeling komen, een ontwikkeling die, zoals iedere vooruitgang, diep van binnenuit moet komen en door niets kan worden opgejaagd of bespoedigd.’

Wij willen jullie bedanken voor de afgelopen vijf jaar, voor jullie enthousiasme, creatieve inbreng, morele dan wel artistieke steun!

bedachtzame groet,

Jasper & Thomas

foto: project De Nollen – miquefrancois/Flickr

twitter  linkedin 
De Bedachtzamen
Lent, Utrecht
2022 © Stichting De Bedachtzamen
Pas uw abonnement aan    |    Bekijk online